ხელის ოზონატორი

120.00 

გამოიყენება ყველა სახის ზედაპირის დეზინფექციისთვის.

გამოიმუშავებს ოზონს და კლავს ვირუსებსა და ბაქტერიებს ქიმიური ხსნარების გარეშე